Translate this

Мои статии на английски

Суеверията преди 100 години!1. Когато двама души си гледат ръцете, пръстите, или ноктите - говорят ги.
2. Отрязани нокти се събират в кърпа и се скриват в дупка на зид, защото на онзи свят щели да ги искат.
3. Когато някой хълца, говорят го. Ако е на гладно сърце - неприятел, ако е на сито - приятел.
4. Не е на хубаво ракла да стои отворена, защото устата на душманите ще е отворена срещу стопаните на раклата.
5. Не е на добро да целуваш някой, докато спи.
6. Когато младо дърво расте бързо, за да не го урочасат, му връзват чеснов лук. Това се прави и при строеж на сграда.
7. Когато кокошките си лягат рано, 2-3 часа преди залез, идела евтиния. Когато си лягат късно, било предизвестие за скъпотия.
8. Между двама седящи, или стоящи наблизо един до друг не се минава, защото ще се скарат помежду си.
9. Ако човек шие дрехата, без да я съблича, ще започне да забравя.
10. Когато в месенето на хляб, или в сварен грах и боб забравят да сложат сол, било лоша прокоба - някой от семейството щял да умре.
11. За предпазване от чума жените се събирали и правели от лен къс платно. Разрязвали го и всяка зашивала парче от него за дрехата си - това предпазвало от болестта.
12. Малко преди да роди бременната жена свиквала у дома на седянка девет моми, между които три на име Стана, за да застанат бъдещите и деца. През тази вечер момите правели от вълна пелени и дрешки за детето.
13. Във вторник не се тръгва на път, защото това е черен ден. Който тръгне на път в този ден, непременно ще има проблеми.
14. Не е на хубаво жена с празни стомни да пресече пътя на пътник. На хубаво е, ако стомните са пълни.
15. Добър знак е, ако този, който тръгва на път, забрави нещо в къщи и се върне да го вземе - това означава, че ще се върне от дългия път.
16. Ако кучетата вият - иде епидемия.
17. Ако на някой му горят ушите - говорят го.

Няма коментари :

Публикуване на коментар

Радвам се, че посетихте този блог! Моля, оставете коментар!