Translate this

Мои статии на английски

Нужна ли ни е промяна?

Как да я постигнем и до какво може да доведе тя?

В живота ни се случва да направим някаква промяна, чрез която да подобрим социалното и материалното си положение. Това може да се приеме и като начин за постигане на дадени цели.
Дали ще планираме да живеем другаде, за да постигнем повече, или ще изберем да се преквалифицираме, всичко това води до промяната. Не става дума за това да променяме себе си. Трудно ще бъде някой да ни промени, тъй като вече сме се изградили като личности.

За съвсем друга промяна става въпрос!

Планираме промяна тогава, когато решим да разширим бизнеса си, например! В случая, ако управляваме фирма(компания) с 10 души и искаме да наемем повече служители, за да върви работата и да се спасим от грешки, следва да направим план.

Той ще включва няколко важни точки:

1. На общо събрание се излагат всички гледни точки, както на самите служители, така и на главното ръководство на фирмата.
Ако разполагаме със служители, но не и с ръководител на екип, би следвало да обявим конкурс за тази позиция.
2. Съгласуваме този план с екипа, който в момента ръководим, за да няма изненадани от появата на новия ръководител(мениджър). Това се прави с цел да се запознаят служителите с новите идеи на собственика на фирмата. Едно такова съгласуване би повлияло добре на начина по който се ръководи дадена фирма, или компания. По този начин се запазва връзката собственик - мениджър - служители. Един управител трябва да познава екипа, който работи за него.
3. Новите идеи не бива да се приемат с недоверие. Още повече, ако човекът, който е носител на тези идеи, е доказал се в своята област. Всяка нова идея може да бъде реализирана, ако е стойностна и извежда напред самата фирма, или организация.
След съгласуването на идеите се пристъпва към действие. 

За да бъде промяната реализирана е необходимо да се изпълни следното:

1. Конкурсът вече е в действие. Явили са се няколко кандидата за позицията, от които избираме един - този, който ръководството преценя, че отговаря на условията, или е най-подходящ за заемането на тази длъжност.
2. На общо събрание главното ръководство на фирмата запознава новия мениджър със екипа му и се оттегля. Това се прави, за да се обмени информация между служителите и ръководителя, за да намерят най-прекия път към задвижването на работата - как ще бъде най-добре да се работи.
3. След като промяната е вече в действие, е необходимо тя да се реализира.
Ако мениджърът прецени, че екипът му е сформиран правилно, той се доверява изцяло и оставя служителите да работят, без постоянно да се намесва и да ги натоварва с присъствието си.
За да бъде една компания сплотена и успешна, екипът трябва да бъде спокоен и уравновесен. А когато самата промяна е вече реализирана и пусната в действие, следва да се провери дали е била необходима.

Понятието "промяна" не бива да ни плаши, макар, че не всяка такава е за добро. В този случай приемаме, че в тази фирма са нужни някои промени и ръководството решава да промени политиката на фирмата. Преценя, че служителите не са достатъчни за работата, която е необходимо да се свърши, и наема мениджър на екип. Той съответно, се запознава с хората, които ще ръководи и ги оставя да работят, без да налага присъствието си, но като цени мнението на колегите си.
В други случаи промяната може да се окаже грешен подход - наемане на неквалифицирани служители, които водят до нездравословни отношения между ръководството, мениджъра и екипа, или дори до трудноразрешими конфликти.

Като цяло, такава една промяна може да е за добро. Служителите вече са повече, не се натоварват допълнително, разпределят задачите помежду си, и по този начин улесняват работата си. А когато служителите не са достатъчни, те поемат повече, отколкото могат да свършат и така се получава едно напрежение, което води до негативизъм, негодувание, и дори междуличностни конфликти.
Няма коментари :

Публикуване на коментар

Радвам се, че посетихте този блог! Моля, оставете коментар!