Translate this

Мои статии на английски

Познанието за собственото "АЗ"!

Тук отварям темата за познанието.
Книгите, които прочетох навремето, ми дадоха ценна информация и още по-ценен житейски урок. Чрез тях наклоних вниманието си към онази част на психологията и друга страна на философията за човешкото познание.

Човешката личност е комплексна. 
Хипотетична е, защото наблюдава поведението на индивида. 
В психологическата наука съществуват много подходи за разкриването на личностната структура.
Досега обаче няма изградена адекватна теория.
В обобщение ще добавя, че тук се цели установяването как един човек е такъв, какъвто е сега.
Според Зигмунд Фройд (баща на науката психология) личността на всеки се състои от 3 ключови елемента, наречени "ТО", "АЗ" и "СВРЪХАЗ".
В тази си известна теория Фройд е заложил мощни образувания, чиято роля е доминираща в човешкия живот.
По-точно това са човешките инстинкти!
Първата сфера за инстинктите на личността Фройд е нарекъл "ТО". Те са в непрекъсната борба, търсейки удовлетворение.
Стремежите им се контролират от втората сфера, наречена "АЗ".
Аз-ът е човешкото съзнание, знанията на самият човек, които той е натрупал. Тази реалност на Аз-а не позволява прояви на неразумно поведение от страна на "ТО".
Борбата между тези две сфери на личността е непрекъсната.
"СВРЪХАЗ" е последният елемент, който според Фройд представлява усвоените морални норми и ценности на индивида.
Това са ценностите, приети в обществото, семейството, етническата група, към която той принадлежи.
Това всъщност е човешката съвест, която го задължава да действа според установените правила. Вината е чувството, коригиращо душата му.
Така Фройд достига до извода, че човешката психика е "двупластова", като основната част е съзнаването, а по-малката е несъзнаваното.Елементи на личността според Карел Роджърс(американски психолог)!

"Аз-концепцията" е основният елемент на личността на човека.
Тя е личностно образувание, отразяващо съвкупност от схващания и разбирания на човека за самия себе си, за другите хора, и за фактите и събитията от обкръжението му.
Тук основен елемент е "Аз-образът".
Изразява се в познанието за собствените физически, нравствени, интелектуални и волеви особености.
Тези знания са под формата на съждения.
Те трудно се изграждат, затова човекът трудно може да бъде склонен да промени вече изграденото мнение за себе си.
Това е всъщност самооценката, която е основен фактор за развитието на личността.
Тази самооценка води до конфликти с останалия свят, до неспособност да се приеме чуждо мнение. 

Пример с храната, която се дава на малко дете:

Детето приема, или отхвърля храната на базата на собствените си усещания за вкусно, или невкусно, а не заради мнението на родителите.
По-късно детето се отказва от индивидуалния оценъчен механизъм. Започва да подчинява своето поведение на оценките на обкръжаващите го. 
Целта е да не загуби тяхната любов.
Постепенно детето започва да проявява недоверие към собствените си желания и пренася източника на оценка в другите хора.
По този начин хората получават ценностни образи, които могат да са крайно противоречиви.
Пораждат се от много източници и отдалечават индивида от истинската самооценка.
Именно това противоречие между осъзнаването на лъжливостта в чуждата оценка характеризират незрялата личност, която страда от невъзможността да се самоактуализира.
Тя е генетично заложена, поради което се проявява строго индивидуално.
"Познанието за собственото аз!" е тема, която изисква повече внимание и съсредоточеност. Като цяло психологията е наука, чрез която опознаваме себе си.
А щом веднъж сме се изградили като хора, няма да ни е трудно да внедрим това познание в обкръжението си!

Няма коментари :

Публикуване на коментар

Радвам се, че посетихте този блог! Моля, оставете коментар!